Markt

Voor een succesvolle introductie van visteelt in de Grensregio is goed inzicht in de mogelijke vermarkting van de producten essentieel. De verschillende inzichten betreffen de hele waardeketen van productie, handel en verwerking tot en met de uiteindelijke eindgebruikers (consumenten in retail, detailhandel, horeca).

Acties die ondernomen worden:

  • Inventarisatie en marktonderzoek: schets maken van de huidige situatie, potenties in de markt opsporen, (zowel bij verwerkers, grootdistributie als retail), SWOT-analyse inclusief consumentenonderzoek, en definitie van mogelijke strategieën voor ontwikkeling van de visteelt in de regio;
  • Vaststellen product- en productiecriteria: er wordt een lastenboek opgemaakt met de criteria waar duurzaam gekweekte vis moet aan voldoen;
  • Marktontwikkeling: de verschillende schakels in de visteelt worden in kaart gebracht (producenten, verwerkers, retailers, horeca en consumenten) en binnen het project wordt met deze schakels een communicatie opgebouwd. Er wordt een draaiboek ontwikkeld met het oog op introductie in de productieketen. 

Beoogde resultaten:

  1. Inventaris van huidige markt en prijzen, stakeholderbehoeften, actoren binnen de huidige productieketen voor zoet en zoutwater aquacultuur soorten binnen de Grensregio.
  2. SWOT-analyse voor de Grensregio die de kansen voor aquacultuur in kaart brengt, inclusief consumentenonderzoek.
  3. Een strategiehandbook voor ontwikkeling van de markt gebaseerd op de SWOT analyse en marktstudie.
  4. Een handboek van product- en productiecriteria voor geteelde vis in het algemeen, eventueel extra uitgewerkt voor die vissoorten die onderwerp zijn van de verdere acties in deze activiteit.
  5. Een draaiboek “introductie als producent binnen de productieketen’”, afgestemd op de behoeftes in de Grensregio.
  6. 10 deelnemers aan de eerstelijnsadvisering/trajectbegeleiding

De hierboven genoemde handboeken en draaiboeken zullen dienen voor de uitbouw van cursussen en de inrichting van studiedagen, -vergaderingen en workshops (zie activiteit 4), het schrijven van publicaties en artikels, de begeleiding van (toekomstige) ondernemers, de ondersteuning van het infoloket en het informeren van stakeholders en de overheid (cf. infra). Dit zijn met andere woorden kritische documenten die zowel verder in het project als naar externen de basis zullen zijn voor de implementatie van de in activiteit 2 ontwikkelde kennis (technisch zowel als op het vlak van markt en vermarkting)