Introductie nieuwe soorten

Tot op heden spreken we voornamelijk over zeekraal en lamsoor. Andere zilte gewassen hebben evenwel ook potentie als zilte groenten: bv. zeekool, zeevenkel, zeekers en zeebiet. Binnen deze actie zal het potentieel van nieuwe gewassen voor teelt in de open grond en voor teelt onder beschutte omstandigheden, zowel teelttechnisch als naar afzet, worden geƫvalueerd. In de laatste fase van het project kunnen geschikte nieuwe soorten door middel van experimentele teelt of demonstratie in de praktijk worden getoetst. Praktische introductie op de markt mag niet binnen de projectperiode verwacht worden.

Beoogde resultaten:

  • Onderzoek naar de potentie van zeekool, zeevenkel, zeebiet en zeekers en/of andere nieuwe soorten voor de teelt