PPS Circulaire Bio-economie

PPS Circulaire Bio-economie

In het programma “Circulaire Bio-economie” werken dertien bedrijven en kennisinstellingen samen. Zij zetten zich in voor een duurzaam en veilig hergebruik van co-producten en reststromen en optimaal gebruik van grondstoffen.

In een circulaire bio-economie is het belangrijk om kringlopen te sluiten. Grondstoffen bestaan uit meerdere componenten. Het is de uitdaging om elke component zo duurzaam mogelijk, en voor de meest waardevolle toepassing, te gebruiken.

Bij hoogwaardige componenten gaat het vaak om relatief kleine volumes. Daarnaast ligt er een forse innovatieopgave om grote volumes aan reststromen en bijproducten uit de biobased en food industry zo veel mogelijk te hergebruiken. De Nederlandse diervoedersector vervult hierin een cruciale rol. Deze sector kan grote volumes verwerken, op een duurzame, veilige en geborgde en veilige wijze. En “feed” toepassingen hebben een relatief hoge positie in de zogenaamde “waarde-piramide”.

Het programma is een publiek-private samenwerking (PPS) binnen de Topsector Agri&Food (TKI-AF-17027).