Analyses Nederlands Instituut voor Voedselveiligheid

Analyses

Een van de belangrijkste taken van Wageningen Food Safety Research is het meten en opsporen van stoffen en besmettingen in voeding en diervoeders. Het gaat dan met name om stoffen die mogelijk negatieve effecten hebben op mens en dier. Dit zijn bijvoorbeeld pesticiden, giftige stoffen, hormonen, antibiotica, milieuvervuilingen en zware metalen, maar ook microbiologische en virologische besmettingen. We leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan veilig voedsel.