Climate

Met de aanplant van bossen langs snelwegen en tankstations wil Rijkswaterstaat bijdragen aan de klimaatdoelen. In een pilot onderzoekt Wageningen Universiteit & Research (WUR) hoe dat het beste kan worden aangepakt.

Roadside forests

Carbon sequestration by planting one hundred thousand additional hectares of forest along highways and around gas stations.

Read more