Circulaire economie

Steeds meer grondstoffen op aarde worden schaars en dat terwijl waardevolle stoffen uit afval grotendeels onbenut in verbrandingsovens verdwijnen. Technologische oplossingen bieden een nieuwe manier van produceren nodig waarin we producten hergebruiken, grondstoffen terugwinnen en verlies van grondstoffen tijdens productie, vervoer, verkoop en consumptie minimaliseren: een circulaire economie met zo min mogelijk CO2-uitstoot.
Hieronder ziet u hoe WUR bedraagt aan het realiseren van een circulaire economie.

Wageningen University maakt vaatwastabletten uit bietenpulp

Wageningen University & Research ontwikkelt groene alternatieven uit biomassa, zoals vaatwastabletten uit bietenpulp.
Wageningen University & Research ontwikkelt groene alternatieven uit biomassa, zoals vaatwastabletten uit bietenpulp.

Met kringloopwijzer grip op mineralen in melkveehouderij

De kringloopwijzer laat zien de sterke en zwakke punten in de mineralenbenutting zien, waardoor een melkveehouder zijn bedrijfsvoering kan verbeteren en het milieu verbeteren.
De kringloopwijzer laat zien de sterke en zwakke punten in de mineralenbenutting zien, waardoor een melkveehouder zijn bedrijfsvoering kan verbeteren en het milieu verbeteren.