Verspreiding en preventie van antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie voor veelgebruikte antimicrobiële middelen bij mensen zonder voorgeschiedenis van behandeling neemt toe. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bestudeert de risico's van en controle op antibioticagebruik.

De rol van WBVR

Wageningen Bioveterinary Research bestudeert het optreden, de verspreiding en preventie van antimicrobiële resistentie bij bacteriën van dierlijke oorsprong. Daarbij maken we gebruik van de allernieuwste technieken, zoals:

  • Sequentiëring van alle antibioticaresistentiegenen in een populatie (resistoom)
  • Genotypering van resistente bacteriën en plasmiden
  • Traditionele resistentietests en risicobeoordelingsstudies

We hebben speciale micro-arrays beschikbaar om de aanwezigheid van resistentiegenen in een microbiële populatie te bepalen.

We bepalen de microbiotasamenstelling

Antimicrobiële resistentiegenen zijn wijdverspreid in bacteriepopulaties, zoals intestinale of orofaryngeale microbiota. Resistentiegenen kunnen daarom worden uitgewisseld tussen commensalen en pathogenen binnen deze gemeenschappen. Wij bepalen de microbiotasamenstelling en het resistoom van verschillende bacteriegemeenschappen. Ook het effect van interventies die de microbiotasamenstelling beïnvloeden (zoals voer en probiotica) op antimicrobiële resistente organismen en het aantal resistentiegenen nemen we mee in onze studies.