Duurzaamheid

De voedingsmiddelenindustrie wil haar impact op het klimaat verkleinen. Wageningen Food & Biobased Research geeft bedrijven gedetailleerd inzicht in de CO2-voetafdruk van eiwitproducten en helpt hen processen en ketens te optimaliseren. Bedrijven kunnen zo gericht stappen zetten richting verduurzaming.

Klimaatimpact verkleinen

Welke impact heeft de productie van deze vleesvervanger op het klimaat? Wat is duurzamer: een zuivelalternatief met amandelmeel of met insecteneiwit? Hoeveel energie kost het om deze reststroom te verwaarden? Veel voedingsmiddelenbedrijven willen verduurzamen, maar vinden het lastig te bepalen welke stappen ze moeten zetten. Wageningen Food & Biobased Research geeft bedrijven inzicht in de CO2-voetafdruk van producten en rekent door hoeveel duurzaamheidswinst maatregelen in de keten opleveren. Bedrijven kunnen zo weloverwogen beslissingen nemen over welke stappen ze zetten. Wij ondersteunen bedrijven vervolgens ook bij het uitvoeren van die stappen.

Verwaarding van reststromen

Wageningen Food & Biobased heeft geavanceerde modellen in huis die tot in detail doorrekenen hoe hoog producten en processen scoren op de duurzaamheidsladder, relatief en in absolute getallen. Hierbij wordt elke mogelijke factor die van invloed is meegewogen, van impact op klimaatverandering en bodemkwaliteit, tot verwaarding van reststromen, transportkilometers en de verpakking in de winkel. Onze experts hebben daarnaast veel ervaring met het uitvoeren van scenariostudies, levenscyclusanalyses (LCA) en berekeningen van exergie: Al deze informatie vertalen ze naar een praktisch, realistisch advies waar bedrijven mee verder kunnen.

Meer weten?

Gericht werken aan verduurzaming van eiwitproducten, processen en ketens? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.