Drijfveren van consumenten

De afgelopen 50 jaar is het Westerse voedingspatroon ingrijpend veranderd. Was vroeger 40% van de eiwitten die we aten dierlijk, tegenwoordig is dat 60%. Onze gezondheid en die van onze planeet hebben baat bij een consumptie van meer plantaardig en minder dierlijk eiwit. Maar lang niet elke consument heeft hier trek in. Wageningen Food & Biobased Research geeft bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties inzicht in waarom consumenten wel, of juist niet, kiezen voor plantaardig. Dat maakt het mogelijk effectieve voorlichtings- en marketingcampagnes op te zetten.

Flexitariër en vegetariër

Hoe komt het dat sommige consumenten koste wat kost vlees blijven eten? Worden mensen flexitariër of vegetariër uit duurzaamheidsoverwegingen of om indruk te maken op vrienden? Moet het woord duurzaam wel, of juist niet op de verpakking? Het zijn vragen waar bedrijven en overheden moeilijk een vinger achter weten te krijgen. Wageningen Food & Biobased Research geeft hen diepgaande kennis in de motieven en drijfveren van consumenten om voor plantaardige voedingsmiddelen te kiezen. Daarmee kunnen zij doelgericht en wetenschappelijk onderbouwd campagnes opzetten gericht op minder dier en meer plant.

Consumentenonderzoek

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt al meer dan dertig jaar hoe consumenten zich gedragen ten opzichte van voedingsmiddelen: vallen producten hen op in de winkel? Hoe maken ze, eenmaal voor het schap, hun keuze? Welke factoren spelen hierbij een rol? Om een betrouwbaar beeld te krijgen, observeren wij consumenten zoveel mogelijk in een natuurlijke omgeving (real life testing). Dat doen we met flexibele data verzamel-tools, in bijvoorbeeld mood rooms, de supermarkt, het ziekenhuis of bij mensen thuis. Daarnaast houden wij groepsdiscussies en diepte-interviews met consumenten. Desgewenst ontwikkelen wij ook testproducten.

Meer plantaardige voedingsmiddelen

Restaurantbezoekers eten tot 113% meer groenten en tot 13% minder vlees of vis als dit door de horecaondernemer op een aantrekkelijke manier wordt aangeboden. De waardering van de gast blijft hierbij gelijk of stijgt. Dat is aangetoond in vier wetenschappelijke onderzoeken bij negen horecabedrijven, uitgevoerd samen met Wageningen Economic Research, het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Greendish in 2017 en 2018. De studies maken deel uit van Food Value Impact, een publiek-private samenwerking tussen negentien kennisinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties.

Meer weten?

Consumenten stimuleren om meer plantaardige voedingsmiddelen te eten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.