Education Experience Team

Het Education Experience team van de afdeling Education & Student Affairs bestaat uit vijf medewerkers, 2 studentassistenten en zowel interne als externe facilitators.

Education experience team
team 2.png

v.l.n.r. Linda van Os, Nienke Raeven, Nadieh Tubben, Luuk Bolscher, Devie van Beek, Aron Ortega

Linda van Os

Mijn naam is Linda van Os en ik de de projectleider van het student experience team. Het is mijn taak om een strategie te bedenken voor het in kaart brengen van de student experience waarin studenten hun mening over de processen en systemen van de universiteit kunnen delen. Mijn drijfveer is de informatie voor, de communicatie met en de services voor studenten te verbeteren. Dit omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan het welzijn van de studenten door middel van het faciliteren van hun studieproces. Daarnaast levert het veranderen van de blik van de organisatie mij energie op.

Nienke Raeven

Het is mijn taak om alle informatie die verzameld is tijdens de groepsessies te analyseren en daarbij de knelpunten en kansen voor verbetering te identificeren. Daarbij visualiseer ik de bevindingen zodat er een duidelijk beeld van de benodige veranderingen komt. Ik ben geinteresseerd in mensen en vind het leuk om patronen te begrijpen en te veranderen zodat de situatie van mensen verbetert. Het creatieve aspect van de student journeys maakt het ontzettend leuk om te doen!

Nadieh Tubben

Mijn naam is Nadieh Tubben en ben verantwoordelijk voor de werving van docenten en studenten binnen het Education Experience Team. Dit doe ik onder andere met behulp van het promoteam. Verder zorg ik ervoor dat resultaten gedeeld worden binnen de organisatie. Ik vind het fijn dat we de wens van de studenten en docenten centraal kunnen stellen in de verandertrajecten van WUR.

Luuk Bolscher

Mijn naam is Luuk en ik ben één van de Analisten binnen het team. Mijn voornaamste bezigheden zijn het analyseren van de informatie die wij tijdens de verschillende sessies ophalen en het op een aantrekkelijke, visuele manier weergeven van de resultaten. Deze rapportages gebruiken wij vervolgens om de bevindingen aan verschillende stakeholders binnen de WUR te presenteren, zodat de waardevolle inzichten van studenten, docenten en werknemers ook daadwerkelijk opgenomen kunnen worden in services, (IT-)systemen en andere aspecten van onze universiteit. Ik ben een analytisch gedreven persoon en haal de meeste voldoening uit het puzzelen met de data en het op een creatieve manier weergeven van de bevindingen.

Devie van Beek

Mijn naam is Devie van Beek en ik werk als student assistent binnen het Education Experience team. Mijn taak binnen het team is enerzijds het ondersteunen van de werkzaamheden rondom het organiseren van de Student Experience sessies waar studenten, alumni en medewerkers van de WUR naartoe kunnen en anderzijds het inkloppen van data ter ondersteuning van data analyse. Het is mooi om bij beide werkzaamheden als student betrokken te zijn en te zien hoe je eigen mening wordt gedeeld door andere studenten. Het is super om bij een organisatie betrokken te zijn waar het onderwijs kan worden gevormd voor en door studenten! 

Aron Ortega

Mijn naam is Aron Ortega en ik ben Student Assistent binnen het Education Experience Team. Mijn werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen in de voorbereiding van de sessie, het informeren van studenten, alumni en medewerkers en het inkloppen van de ruwe data zodat deze geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast ondersteun ik het promotieteam, die zich bezig houden met het werven van deelnemers voor de sessies. Ik vind het erg belangrijk dat er een platform is zoals de Student Experience Sessies, zodat studenten hun mening en ideeën kunnen delen. Daarom vind ik het zeer uitdagend om binnen dit team te werken en te helpen om de sessie te verbeteren zodat met de input van studenten de universiteit zich kan blijven verbeteren.

Promoteam

Er is een Student Experience promoteam om studenten te informeren over de aankomende sessies. Het promoteam bestaat uit: Lukas Paltanavicius; Sifra Eigenraam; Eline van der Ham; Lenja Stok; & Monica van Leeuwen.