Analysetechnieken voor voedselveiligheid

Wageningen Food Safety Research beschikt over de modernste analysetechnieken voor het uitvoeren van de metingen.

MS

Massaspectrometrie is een veelgebruikte analysemethode. Kijk welke apparaten Wageningen Food Safety Research hiervoor gebruikt. Lees meer

Microarray

Met microarray zijn tegelijkertijd genexpressieniveaus van duizenden genen te meten. Deze methode vindt toepassing bij nutrigenomics en toxicogenomics. Lees meer

NIRS

Near Infrared Spectrometrie is snelle methode om voedingsstofgehaltes te bepalen in voedingsmiddelen. Lees meer

NMR

Wageningen Food Safety Research gebruikt Nuclear Magnetic Resonance voor het opsporen van producten die 'in het veld' zijn gevonden. Wat zit erin? Gaat het om verboden stoffen? Lees meer

Histologie

Met histologie zijn plantaardige en dierlijke weefsels van elkaar te onderscheiden onder een microscoop. Maar het toont ook ziekteprocessen en bijvoorbeeld oestrogeengebruik bij vleeskalveren. Lees meer

Kennissystemen

Onderzoekers hebben heel bruikbare kennis in hun hoofd opgeslagen. Via kennissystemen wordt deze informatie ook voor breder gebruik ontsloten. Lees meer