Microscopie

Wageningen Food Safety Research onderzoekt monsters op zeer uiteenlopende vraagstellingen en daarmee op verschillende niveaus van herkenbaarheid. Microscopisch onderzoek zit tussen visuele inspectie en instrumenteel onderzoek in. Met microscopisch onderzoek richt Wageningen Food Safety Research zich vooral op vraagstellingen over authenticiteit en identiteit.

WEVER microscoop

We gebruiken microscopen met lage vergroting (10–40x) en met hogere vergroting (100–400x). Ook gebruiken we allerlei kleurreacties en belichtingen om specifieke deeltjes of aspecten zichtbaar te maken.

Toepassingen

Belangrijke toepassingen voor microscopisch onderzoek zijn:

  • controle op bijmenging van verboden dierlijke eiwitten in diervoeders
  • juiste samenstelling van melkpoeders en kunstmelkvoeders
  • vaststellen van de juiste samenstelling van mengvoeders vanwege open declaratie
  • controle op verboden bijmengingen (giftige onkruidzaden, verpakkingsmateriaal)
  • producten screenen vanwege importbepalingen
  • vaststellen weefselschade na gebruik van verboden diergeneesmiddelen of groeibevorderaars (histologie)

Ervaren onderzoekers

Essentieel bij microscopisch onderzoek is de beoordeling van de microscopische beelden door ervaren onderzoekers. Wageningen Food Safety Research heeft een hoog expertiseniveau  van onderzoekers op dit terrein. Daardoor neemt Wageningen Food Safety Research een unieke positie in, ook in Europees verband. Daarnaast investeren we sterk in kennissystemen. Ook geven we trainingen en bieden we e-learning aan.