Toxicologie

Wageningen Food Safety Research richt zich met toxicologisch onderzoek op veiligheid en werkingsmechanismen van (agrarische) hulpstoffen, (milieu)contaminanten en verboden groeibevorderaars in onze voedselketen

Verder onderzoekt Wageningen Food Safety Research bijvoorbeeld het optreden van mogelijke toxische effecten van nieuwe voedingsmiddelen. Hieronder vallen ook genetisch gemodificeerde organismen.

Ontwikkeling bioassays

Wageningen Food Safety Research ontwikkelt bioassays,  die bij de screening van potentieel toxische stoffen wordt ingezet. Hieronder vallen ook natuurlijke toxines in voedselproductieketens, en stoffen met specifieke biologische activiteiten, zoals groeibevorderaars. 


瓦赫宁根食品安全研究院 Wageningen Food Safety Research