Ketenkunde

Wat zijn de voedselveiligheidsrisico’s in agroproductieketens? Dat is het werkgebied van Ketenkunde, zowel voor dierlijke als plantaardige voedselketens. Waar komen deze gevaren de keten binnen en hoe vermeerderen of verminderen ze in de keten?

Wageningen Food Safety Research heeft brede ervaring met ketenonderzoek. Daarnaast analyseert Wageningen Food Safety Research (private) kwaliteitssystemen en hun toepassing in ketenverband.

Taken binnen ketenkunde

Wageningen Food Safety Research voert de volgende taken uit in de discipline Ketenkunde:

  • optimaliseren de beheersing en borging van risico’s in ketens: hoe kunnen we gevaren eerder signaleren op basis van indicatoren?
  • onderzoek naar Early Warning systemen
  • inventariseren, interpreteren en implementeren van (inter)nationale wetgeving en standaarden
  • trainen en adviseren over beheersing en borging van voedselveiligheidsaspecten in agrarische ketens. In onder meer Nederland, Indonesië en Thailand
  • analyseren (private) kwaliteitssystemen en hun toepassing in ketenverband