Microarray

Met microarray-technologie kunnen we genexpressieniveaus van duizenden genen tegelijkertijd meten.

Microarray-techniek omvat het:

  • isoleren van messenger-RNA
  • omzetten naar complementair DNA
  • labelen met een fluorescente groep
  • hybridiseren op de microarray

Met microarray-technologie kunnen we genexpressieniveaus van duizenden genen tegelijkertijd meten.

De fluorescent gelabelde DNA-moleculen binden hierbij aan het corresponderende gen op de array. Met een laserscanner lezen we de signalen van de microarray uit. De intensiteit van de signalen geeft informatie over het expressieniveau van elk gen op de array.

Toepassingen

Wageningen Food Safety Research past microarray toe voor het onderzoeken van:

  • gezondheidseffecten van natuurlijke bioactieve inhoudsstoffen (nutrigenomics)
  • effectstudies aan contaminanten en GGO’s (toxicogenomics)
  • monsters voor opsporing van onder meer GGO's, antibioticaresistentie-genen en detectie van micro-organismen in voeding

Wageningen Food Safety Research beschikt over de expertise en infrastructuur voor het hybridiseren en analyseren van Agilent arrays. Ook produceren we in-house arrays. Deze in-house geproduceerde arrays gebruiken we bijvoorbeeld voor genexpressiestudies aan aardappel en tomaat of detectie van micro-organismen.