NMR

Wageningen Food Safety Research gebruikt Nuclear Magnetic Resonance (NMR) om preparaten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) te onderzoeken. Ook bij metabolomics wordt NMR ingezet.

Preparaten van de Inlichtingen en Opsporingdienst IOD

Wageningen Food Safety Research gebruikt de NMR voor preparaten die zij ontvangt van de IOD van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit .Preparaten komen van inhoudsstoffen van poeders, vloeistoffen, ‘lege’ spuiten en naalden en andere voorwerpen die mogelijk in het veld gevonden zijn. De vraagstelling is open, want op voorhand is niet bekend om welke stof of stoffen het gaat.

Vergelijken met referentiestoffen

Eerst worden inhoudsstoffen vergeleken met 700-tal referentiestoffen. Blijkt de stof er niet tussen te zitten, dan gaat Wageningen Food Safety Research over tot isolatie en verdere karakterisatie met NMR en MS.

Metabolomics

Een secundaire toepassing van NMR is in metabolomics. Daarbij worden profielen van inhoudsstoffen van landbouwproducten of celsystemen met behulp van verfijnde software empirisch met elkaar vergeleken. Wageningen Food Safety Research identificeert de daaruit voortvloeiende interessante signalen vervolgens naar stofsoort.