Histologie

Histologisch onderzoek geeft informatie over morfologie van cellen en organen, en kleurt specifieke celsystemen, vetten, eiwitten, koolhydraten, antigenen, receptoren, enzymen, metalen, pigmenten enzovoorts.

Ziekteprocessen, voeding, dierbehandelingsmiddelen en milieutoxinen hebben hun weerslag op functioneren en morfologie van weefsels. Met histologisch onderzoek zijn deze veranderingen waar te nemen. Histologisch onderzoek kan toxicologische effecten aantonen van: