Kennissystemen

Wetenschappelijk onderzoek levert vaak een grote berg resultaten. Daarom is gestructureerde presentatie noodzakelijk, evenals het geschikt maken voor verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld in databanken met meetgegevens en goede zoekfaciliteiten. Wageningen Food Safety Research-onderzoekers hebben daarnaast veel expertise. Belangrijk is dat we deze kennis goed vastleggen en documenteren.

kennissystemen

Voor identificatie van bestanddelen is veel kennis over microscopisch onderzoek. Deze informatie wordt voor verschillende productsoorten verwerkt in beslis-ondersteunende computerprogramma’s. Voorbeelden van programma’s die Wageningen Food Safety Research nu gebruikt:

  • Voor melkpoeders: hulp bij vaststellen van de identiteit en van productvreemde bestanddelen. Uit microscopische beelden zoals hiernaast kunnen we afleiden dat het hier om een mengsel van verschillende melkpoeders, dat als kunstmelkvoeder in de handel mag zijn. Het computerprogramma ondersteunt de onderzoeker in het maken van juiste keuzes.
  • Voor diervoeders: herkenning van verboden bijmenging van slachtafval in diervoeders,  ter voorkoming van gekkekoeienziekte BSE.