Kennisontwikkeling

Het voedsel in Nederland is zeer veilig. En dit hoge niveau willen het ministerie van Economische Zaken en VWS graag behouden. Voor bescherming van de volksgezondheid, behoud van het consumentenvertrouwen en de exportpositie van de Nederlandse landbouw- en levensmiddelensector.

Voortdurende kennisontwikkeling is dan ook nodig. Wageningen Food Safety Research zoekt bijvoorbeeld naar manieren om nieuw opkomende risico’s in beeld te brengen. Actueel en potentieel politiek beladen daarbij zijn toenemend gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)  in grondstofstromen. Zowel toegelaten als niet toegelaten toepassingen van GGO’s. Ook komen producten van gekloonde dieren op de markt. Ook relevant zijn nanotechnologische ontwikkelingen bij de levensmiddelenproductie, in voedingsproducten en in verpakkingsmaterialen.

Mogelijke risico's

Wageningen Food Safety Research breidt haar kennis uit om te onderzoeken welke mogelijke risico’s met GGO’s gepaard gaan. Maar ook kennisontwikkeling over bekende risico’s als antibioticaresistentie en het voorkomen van natuurlijke toxinen in de voedselketen is noodzakelijk. Ook daar besteedt Wageningen Food Safety Research veel aandacht aan.

Betere signalering

Vooral kennis om te komen tot betere, efficiëntere signalering en beheersing van risico’s in de keten is een belangrijk aandachtspunt bij Wageningen Food Safety Research.


瓦赫宁根食品安全研究院 Wageningen Food Safety Research