Methode-ontwikkeling

Het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden is een belangrijke taak voor Wageningen Food Safety Research om de grote verscheidenheid aan stoffen te kunnen detecteren en op nieuwe wetgeving te kunnen controleren. Bij nieuwe potentieel gevaarlijke stoffen in de voedselketen is het bijvoorbeeld noodzakelijk om snel meetmethoden te kunnen ontwikkelen.

Bij methode-ontwikkeling bij Wageningen Food Safety Research kunt u onder andere denken aan:

 • methoden voor het snel en in grote aantallen kunnen aantonen van ongewenste stoffen (screeningsmethoden)
 • methoden voor het chemisch profileren van monsters
 • bioassays voor het opsporen van stoffen op basis van hun effect
 • methoden om zeer gevoelig lage concentraties gevaarlijke stoffen in voedingsmiddelen en veevoeder te kunnen detecteren/bevestigen
 • methoden voor het aantonen en bevestigen van specifieke eiwitten, zoals ongewenste toevoegingen, allergenen en van specifieke DNA
 • sequenties zoals genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) of speciesbevestiging van diermeel
 • methoden voor het vaststellen van de authenticiteit van voeding
 • nieuwe technologieën zoals:
  • metabolomics
  • genomics
  • (bio)informatica