Wat kan dialoog betekenen?

Wageningen University & Research werkt op verschillende manieren en met uiteenlopende partijen aan complexe vraagstukken. Dialoog helpt om uiteenlopende visies te leren begrijpen, hier ook begrip voor op te brengen om samen vooruit te komen.

Wat zijn complexe vraagstukken?

- Meerdere betrokken stakeholders

- Uiteenlopende belangen

Wat kan dialoog brengen?

- Brede genuanceerde blik

- Begrip voor andere standpunten en stakeholders

- Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van verschilende partijen

- Draagvlak voor duurzame transities

- Inzicht in de rol die partijen kunnen spelen in transities

- Dilemma's verkennen en afwegen

- Maatschappelijke keuzes kunnen maken obv verschillende inzichten

- Identificeren van (onderzoeks)prioriteiten

- Kennishiaten ontdekken door het hele systeem te betrekken

Met wie kan je de dialoog aan gaan?

- WUR medewerkers van verschillende disciplines

- Partijen die belang hebben bij uitkomsten van Wagenings onderzoek als boeren, consumenten, overheden, bedrijven

- Partijen met een felle mening over of visie op thema's uit het Wageningse domein