Expertisegebieden en innovatiecentra

Wageningen Livestock Research is ingericht rondom vier expertisevelden. Daarnaast verrichten we internationale activiteiten. Voor het ontwikkelen van nieuwe kennis beschikken we over moderne laboratoriumfaciliteiten en vier onderzoeklocaties.

Daarnaast hebben we een professionele meetploeg voor emissiemetingen aan bestaande en nieuw-ontwikkelde huisvestingssystemen.