Docent Ontwikkelteam ICT: in de Vallei

Binnen een Docent ontwikkelteam worden vakspecifieke vragen gedeeld om samen te leren. Wij, een docent van het VO en van het HBO, zijn in april 2018 gestart met een DOT voor ICT docenten. We doen dit vanuit de samenwerking die er in onze regio bestaat binnen het Food Valley Netwerk VO-HO.

Thema's

Centraal binnen het DOT staan de Digitale Vaardigheden van Kennisnet:

  • Informatie-vaardigheden
  • Computational thinking
  • ICT basisvaardigheden
  • Mediawijsheid

De thema’s zijn gegroepeerd rondom diverse invalshoeken:

  • welke ict-middelen zetten jullie voor leerlingen en docenten in?
  • hoe is jullie ict-leerlijn opgebouwd?
  • wat doen jullie aan professionalisering van (ICT-) docenten?
  • welke overige ict-zaken zijn er bij jullie aanwezig? (ICT LAB etc.)

Na een aantal bijeenkomsten in 2018 ontstond er een vaste kern van ongeveer zeven personen. Daaromheen functioneren nog eenzelfde aantal mensen die in onze thematiek geïnteresseerd zijn. Op een gemiddelde middag en avond (van 16.00 – 20.00 uur) komen 6 tot 10 deelnemers. We starten met een rondleiding, delen mededelingen, nuttigen een maaltijd en werken een thema uit.

In het voorjaar van 2019 werd besloten dat deze DOT zich vooral gaat richten op kennisdeling rondom de didactiek en onderwijskundige kant van ICT gebruik, en minder op beheer en systemen (de organisatiekant). Om ervaringen te delen en een gezamenlijke plek te hebben waar concreet uitwisseling kan plaatsvinden, wordt gekozen om een vakgroep aan te maken via Padlet. Tijdens de bijeenkomst ontvangen deelnemers hier meer informatie over.
We hopen in 2019-2020 te komen tot een aantal concrete producten voor zowel leerlingen als docenten, en zijn begonnen met elkaar te informeren rond het thema Informatievaardigheden. In september geeft een van de leden een presentatie en zijn we te gast bij het Ichthus College te Veenendaal. Zie de website voor de uiteindelijke datum.

Betrokken scholen zijn (in 2019): Johannes Fontanus Barneveld, Christelijk Lyceum Veenendaal, Ichthus College Veenendaal, Marnix College Ede, Farel College Amersfoort, Corlaer College Nijkerk, Pantarijn Wageningen, Christelijk College Groevenbeek Ermelo, Guido de Bres Amersfoort, Pallas Athene College Ede, Christelijke Hogeschool Ede.

Aanmelden

Wilt u meedoen met deze DOT, stuur dan een mail naar wvgrootheest@che.nl. Vermeld in de e-mail uw functie, school en interessegebieden.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst op donderdag 19 april kwamen zes scholen en tien deelnemers bij elkaar. Deze scholen waren: het CLV en Ichthus uit Veenendaal, het Marnix College uit Ede, het JFC uit Barneveld, het Groevenbeek uit Ermelo en de CHE als ondersteunende partij. Twee scholen gaven vooraf aan dit proces geïnteresseerd te volgen en twee scholen hebben zich afgemeld (maar wilden wel aanwezig zijn). De thema’s die op tafel kwamen waren breed, de zaken die spelen waren herkenbaar en de oplossingen van de scholen divers. Voor verdere verkenning zien we de thema’s: Doorgaande Leerlijn (rond basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking), Veranderen met en door ICT (zowel in organisatie als bij docenten) en Visievorming (ICT lab, ondernemers in de school, paradigmashift en schoolorganisatie). Intervisie, inventarisatie en uitwisseling van ervaringen zullen deze thema’s gaan dragen.

Tweede bijeenkomst

Vijf scholen en evenzoveel deelnemers kwamen de tweede keer op donderdag 14 juni op de CHE te Ede bij elkaar.

De vijf scholen die deze donderdag voor de tweede keer bijeen kwamen waren het CLV en Ichthus uit Veenendaal, het Marnix College uit Ede, het JFC uit Barneveld en de CHE als ondersteunende partij. Afgemelde scholen waren het Groevenbeek (Ermelo) en het Guido de Bres (Amersfoort). Twee scholen hebben aangegeven volgend schooljaar te willen participeren (Pantarijn te Wageningen en het Farel te Amersfoort). CSG Het Streek en het Pallas Athene, beiden uit Ede, volgen onze ontwikkelingen van nabij (beiden uit Ede).

De thema’s die nu na twee maanden op tafel kwamen waren minder breed dan de inventarisatie van de eerste keer. Klaas van Lavieren, ict-coordinator bij het Ichthus trapte af over zijn organisatie en de vele vormen van ICT die zij gebruiken. Het was een informatief verhaal waarin we veel ervaringen konden spiegelen. Daarna vertelde een andere Veenendaler, Jeroen Alferink van het CLV, over hoe de leerlijn Excel aandacht krijgt in hun onderwijs. Er ontspon al tijdens de maaltijd een leuk gesprek over de vele zaken zijdelings de revue passeerden. Na deze break deelden we enkele zaken en recente ontwikkelingen, liet Wouter de nieuwste VR-bril van dit moment zien (de Oculus GO) en bespraken we onder leiding van Anton het programma van volgend jaar. We willen o.a. een expertise groep ontwikkelen en concrete zaken rond onze lessen bespreekbaar maken.

Derde bijeenkomst

Op dinsdag 9 oktober 2018 om 16.00 uur waren we te gast bij het CLV te Veenendaal. Voorafgaand aan de warme maaltijd kregen we een rondleiding en ontdekten we hoe het CLV de vele vormen van ICT inzet, ook rond de keus van hun bijzondere digitale borden, en na de maaltijd delen we onze best practises per school.

Vierde bijeenkomst

Dinsdag 20 november vond de vierde bijeenkomt op het Farel College in Amersfoort plaats. Om ervaringen te delen en een gezamenlijke plek te hebben waar concreet uitwisseling kan plaatsvinden, werd gekozen om een vakgroep aan te maken via It’s learning. Tijdens de bijeenkomst ontvingen de deelnemers hier meer informatie over.