Stimuleren van natuurinclusieve economie en natuurcombinatie

(BO-11-012) Natuur en economie kunnen elkaar versterken. Dit staat ook aangegeven in de Rijksnatuurvisie. De ambitie is om een economie te realiseren waarin natuur duurzaam is verweven. Dit betekent dat economische en andere activiteiten, zoals recreatie, consumptie en zorg, zo veel mogelijk natuurinclusief worden. Dit betekent dat natuur in denken, beslissen en doen wordt meegenomen. Vooral natuurcombinaties zijn daarbij veelbelovend. Dit thema richt zicht op vraagstukken ten aanzien van natuurinclusieve economie en natuurcombinaties.