Ruimtelijke Regionale Versterking van Economie en Natuur

(BO-11-014) Door de groeiende wereldbevolking en welvaart, globalisering en daaraan gekoppelde groeiende mobiliteit van personen en goederen en klimaatverandering zijn er steeds meer en steeds veranderende claims op de ruimte. Deze ruimtelijke claims zijn niet gelijk verdeeld. Veel stedelijke regio’s hebben veel ruimtelijke claims. In andere gebieden is juist vraag naar meer ruimtelijke en economische dragers. Er is vraag naar een integrale benadering waarin uiteenlopende (ruimtelijke) functies en daaruit voortkomende diensten en claims in samenhang worden afgewogen.