Themacoördinatie

(BO-09-001) Van de themaleiding werd gevraagd in te spelen op de ontwikkelingsrichtingen, bij te dragen aan competentiebevordering en zorg te dragen voor goede afstemming in en tussen de projecten, zowel op hoofd- en deelthemaniveau als voor de afzonderlijke projecten. Deze afstemming was inzichtelijk voor de opdrachtgever. De communicatie naar binnen en buiten toe verliep face-to-face (middels diverse gesprekken en presentaties), telefonisch en digitaal (via e-mail en publicaties). De themaleider stemde gaandeweg het jaar met de stuurgroep de voortgang van de projecten af, mogelijke bijsturing en de gewenste inzet voor communicatie op themaniveau.

Het thema werd aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Directie Agro Kennis, de Groene Kennis Coƶperatie en Wageningen UR (Bestuurscentrum en LEI). De koerswijziging van het onderzoeksthema is op 3 juli 2012 met de stuurgroep afgestemd. Met deze overgang van het onderzoek naar het topsectorenbeleid is de stuurgroep BO-Kennis na deze datum stopgezet. De aansturing en bijbehorende rapportages m.b.t. monitoring en evaluatie van het thema zijn bilateraal met de beleidscontactpersoon afgehandeld.

Projecten over Visie en strategievorming