Bodem, Water en Klimaat

(KB-14-001) Dit thema betreft het onderzoek naar de abiotische processen op aarde die invloed hebben op de leefbaarheid voor de mens. Hierbij staan de kwaliteit van de bodem en water centraal.Projecten 2015