Virusziekten

(WOT-01-003) - Binnen het subthema ‘Virusziekten’ worden vanuit de overheid opgedragen taken met betrekking tot aangifteplichtige dierziekten en antimicrobiële resistentie uitgevoerd en wordt de basisexpertise die hiervoor nodig is in stand gehouden. Ook vindt er diagnostiek plaats in het kader van verdenkingen van (aangifteplichtige) besmettelijke dierziekten en wordt er onderzoek uitgevoerd om kennis met betrekking tot virusziekten op peil te houden.

Projecten 2020