Agromilieu

(WOT-04-008) In het thema Agromilieu worden de wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd binnen het domein van de Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor het nationaal en internationaal beleid voor de agrarische keten. De wettelijke onderzoekstaken ondersteunen het mestbeleid, de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Taakgroep Landbouw van de Emissieregistratie.

Projecten 2021