Alle Scholen Verzamelen!

Tijdens Alle Scholen Verzamelen zijn groep 7 en 8 echte onderzoekers! Samen met andere basisschoolleerlingen door heel Nederland verzamelen leerlingen data, die gebruikt worden bij een groot onderzoek. Dit jaar gaan we aan de slag met het onderwerp waterkwaliteit.

oor heel Nederland gaan kinderen uit groep 7 en 8 rivieren, kanalen, beekjes en sloten onderzoeken. Op deze manier kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Een gezonde rivier is namelijk het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het daarom met onze rivieren gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten we ons in voor gezonde rivieren!

Het Jeugdjournaal heeft een item gemaakt over de editie van dit jaar. Geïnteresseerd?

Bekijk het item

Volgend jaar vindt er opnieuw een editie van Alle Scholen Verzamelen plaats. In deze editie gaan we verder in op het thema waterkwaliteit. Hierbij gebruiken we ook de data die jullie verzameld hebben dit jaar!

Wat is een citizen science project?

Alle Scholen Verzamelen is een bijzonder project, dat wordt georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten door heel Nederland. Het is een citizen science onderzoek dat zich speciaal richt op kinderen. Dat betekent dat onderzoekers aan de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Zo’n project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen er mee doen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen. Met de resultaten die de kinderen verzamelen dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan belangrijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!

Aanmelden

Volgend jaar vindt er een nieuwe Alle Scholen Verzamelen plaats! Volgend schooljaar kun je je hiervoor aanmelden.