Alle Scholen Verzamelen!

Basisscholen door heel Nederland gaan op vrijdag 28 mei 2021 rivieren, kanalen, beekjes en sloten onderzoeken. Op deze manier kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Hoe beter het met onze rivieren gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Helpt jouw klas mee met dit onderzoek? Schrijf je dan nu in!

Tijdens Alle Scholen Verzamelen zijn groep 7 en 8 echte onderzoekers! Samen met andere basisschoolleerlingen door heel Nederland verzamelen leerlingen data, die gebruikt worden bij een groot onderzoek.

Doe je mee, dan ontvang je als school:

  • Een webinar van wetenschapper Li An Phoa voor de leerkracht en voor de leerlingen
  • Een onderzoekskit voor de leerlingen met meetinstrumenten voor ecologische en chemische metingen die gedaan kunnen worden bij een rivier, beekje of sloot in de buurt van de school
  • Lesboekjes voor de leerlingen
  • Lesinstructie voor de leerkracht

Vanaf 2020 is Wetenschap & Techniek een verplicht onderdeel in het curriculum van school. Door mee te doen aan Alle Scholen Verzamelen, maken de leerlingen kennis met onderzoekend leren. Ook gaan ze zelf met de onderzoekskit data verzamelen voor een echt bestaand onderzoek!

Meedoen aan Alle Scholen Verzamelen 2021 is geheel gratis. Echter, vragen we de school wel om een aantal samples uit de onderzoekskit terug te sturen naar het lab en Stichting Drinkable Rivers, zodat de wetenschappers deze kunnen analyseren en hergebruiken. De verzendkosten hiervan zijn voor de school.

Editie 2021: Citizen Science over waterkwaliteit

Door heel Nederland gaan op vrijdag 28 mei 2021 kinderen uit groep 7 en 8 rivieren, kanalen, beekjes en sloten onderzoeken. Op deze manier kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Een gezonde rivier is namelijk het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het daarom met onze rivieren gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten we ons in voor gezonde rivieren!

Vanwege Corona is deze editie verplaats naar 28 mei 2021. In mei 2020 is vanwege Corona een kleine editie geweest met alleen de ecologische testen over waterkwaliteit. In mei 2021 worden hier ook de chemische testen aan toegevoegd en zullen circa 100 scholen mee mogen doen. Het Jeugdjournaal heeft een item gemaakt over de editie van mei 2020.

Bekijk het Jeugdjournaal

Inschrijven

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Lesmateriaal

Wil je de week van 15 mei een projectweek doen over rivieren? Wij hebben een lijst gemaakt met veel gebruikte methodes uit het onderwijs waar het onderwerp rivieren en waterkwaliteit in voor komt. Zo kun je Alle Scholen Verzamelen! laten koppelen aan je huidige lessen. Bewaar bijvoorbeeld de aardrijkskundeles over rivieren voor de week van Alle Scholen Verzamelen!. N.b. Alle Scholen Verzamelen is voor groep 7 en 8. In het overzicht staan ook lesmaterialen van andere jaren. Deze lesmaterialen kunnen dienen als terugblik.

Naar de lijst

Meer informatie

Alle Scholen Verzamelen! wordt georganiseerd door alle universiteiten van Nederland, via de lokale Wetenschapsknooppunten. De editie van 2020 en 2021 werken we samen met Stichting Drinkable Rivers.

Op de website van de Landelijke Wetenschapsknooppunten vind je meer informatie over Alle Scholen Verzamelen!.

Meer informatie

Stichting Drinkable Rivers

De editie van 2020 en 2021 is in samenwerking met de onderzoekers van Drinkable Rivers. De kwaliteit van het water in Nederland is op veel plaatsen onvoldoende, iets waar Stichting Drinkable Rivers verandering in wil brengen! Samen met lokale bewoners en scholen monitoren zij stromend, zoet water. Door zelf onderzoek te doen aan het water, krijgen ook de lokale bewoners te zien wat het belang is van een goede waterkwaliteit, en krijgen ze inzicht in de gezondheid van het oppervlaktewater.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wat is een citizen science project?

Alle Scholen Verzamelen is een bijzonder project, dat wordt georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten door heel Nederland. Het is een citizen science onderzoek dat zich speciaal richt op kinderen. Dat betekent dat onderzoekers aan de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Zo’n project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen er mee doen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen. Met de resultaten die de kinderen verzamelen dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan belangrijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!