Onderzoek van het Laboratorium voor Entomologie

In het laboratorium verrichten we zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Het zuiver wetenschappelijk onderzoek richt zich op de volgende vijf aspecten: 1. waardplantselectie door planteneters (herbivoren); 2. samenwerking tussen planten en carnivoren door chemische informatie uitwisseling; 3. foerageergedrag van predatoren en parasieten; 4. populatiedynamica van parasieten; en 5. evolutionaire ecologie van a-sexualiteit bij insecten.

Het toegepaste onderzoek van het laboratorium sluit natuurlijk nauw aan bij de fundamentele projecten, en houdt zich bezig met:

  • ontwikkeling van biologische en ge├»ntegreerde bestrijding van plagen in kasteelten, in fruit en in volle grondsteelten;

  • verkrijgen van inzicht in de achtergronden van waardplantresistentie;

  • het trachten te combineren van de sterkste punten van waardplantresistentie;

  • ontwikkeling van biologische en ge├»ntegreerde bestrijding van plagen en ziektevectoren in de trope.