Waardering van voedsel

(BO-61 en BO-43-109) - In het thema Waardering van voedsel, staan de drie thema’s centraal: waardering, vertrouwen en verspilling.

De inzet van deze sector is om maximaal bij te dragen aan halvering van de voedselverliezen en voedselverspilling in 2030. Dit MMIP levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de transitie naar een toekomstbestendig, circulair voedselsysteem, waarin voedselzekerheid is geborgd; de effecten van klimaatverandering worden gemitigeerd; biomassa beter en hoogwaardiger wordt benut; en de beschikbaarheid van biomassa voor andere toepassingen zoals veevoer en hernieuwbare materialen wordt vergroot.

Topsectorprojecten 2020-2021: