NRLs in Europa

Nationaal Referentie Laboratorium

Wageningen Food Safety Research is als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van laboratoria en autoriteiten, kwaliteitsborging van het programma en de controle van residuen in specifieke levensmiddelen.

Regelgeving NRL

De oprichting van NRL’s en de taken van NRL’s zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2017/625 van de Raad. Wageningen Food Safety Research is benoemd tot NRL voor een reeks van analytische domeinen. De activiteiten van Wageningen Food Safety Research als NRL zijn in lijn met de Europese regelgeving. Het voornaamste streven van het NRL is te komen tot een algemeen geharmoniseerde aanpak van de controle op residuen.

Technische ondersteuning van laboratoria en autoriteiten

 • Bijdrage op een Europees niveau voor verbetering van residucontrole in het algemeen
 • Bijdragen aan ringtesten
 • Bijdragen aan Europees onderzoek-projecten
 • Ondersteunen van RFL’s
 • Levering van methodes en expertise
 • Kwaliteitsborging / Prestatiecontrole
 • Tweede advies / Contra-expertise
 • Levering van methoden en reagentia
 • Bevestigende analyse van niet-conforme bevindingen
 • Opleiding en training in meettechnieken en specifieke analysemethoden

Kwaliteitsborging programma

 • Leveren van QA-monsters voor geselecteerde stoffen binnen de NRL-verantwoordelijkheid van Wageningen Food Safety Research
 • Regelmatige evaluatie van de analyseresultaten voor QA-monsters
 • Kwantitatieve vergelijkbaarheid
 • Voor verboden stoffen: naleving identificatiecriteria
 • Interlaboratorium studies (open deelname)

NRL-lijst

Het laboratorium van Wageningen Food Safety Research is aangewezen als het Nederlandse Nationale Referentie Laboratorium voor de controle van residuen in levensmiddelen voor de volgende specifieke residuen (volgens bijlage I van Verordening (EU) 2017/625)

Residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EU) 2017/625)

 • Carbamaten en pyrethroïden
 • Chloorverbindingen met inbegrip van PCB's
 • Organische fosforverbindingen
 • Chemische elementen
 • Residuen van beta-agonisten
 • Residuen van kleurstoffen en chlooramfenicol
 • Residuen van anthelmintica, coccidiostatica met inbegrip van nitroïmidazolen, niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca (NSAIF)
 • Residuen van antibacteriële stoffen, met inbegrip van sulfonamiden en quinolonen, carbadox, olaquindox, chloroform, dapsone, nitrofuranes
 • Residuen van stilbenen, derivaten, zouten en esters daarvan, antithyreogene stoffen, steroïden, Resorcylic Acid Lactones (met inbegrip van zeranol)

Residuen in diervoeders en levensmiddelen (Verordening (EU) 2017/625)

 • Dioxinen en PCB's
 • Zware metalen
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
 • Mycotoxinen
 • Mariene biotoxines
 • Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)

Andere NRL-activiteiten

 • Melk en melkproducten
 • Watergehalte pluimveevlees
 • Diervoederadditieven
 • Dierlijke eiwitten in diervoeders