Testfaciliteit voor ballastwater-behandelingssystemen (BWMS)

Sinds 2013 heeft Wageningen Marine Research een testfaciliteit voor Ballastwater Management Systemen (BMWS) in Den Helder. Hier kunt u terecht voor R&D en certificeringstesten van uw ballastwaterbehandelingssysteem. Wij kunnen testen met alle watertypen (zoet, brak en zout) voor IMO- en US Coast Guard-certificering. Ook de voor certificering noodzakelijke toxiciteitstesten voeren wij in onze eigen laboratoria uit.

  • Testfaciliteit voor ballastwater-behandelingssystemen (BWMS)


Waarom ballastwater testen?

Invasieve soorten in ballastwater

Al eeuwenlang reizen dieren- en plantensoorten mee met schepen. Aanvankelijk waren dit voornamelijk organismen die zich hadden vastgehecht aan de scheepsromp, maar met het gebruik van ballastwater ontstond een nieuwe verspreidingsmogelijkheid. De intensivering van de scheepvaart heeft ertoe geleid dat dit probleem hand over hand is toegenomen. Exotische planten en dieren die via het ballastwater in de haven van aankomst terecht komen, kunnen ernstige schade aanrichten aan zowel het lokale ecosysteem als de economie, waarbij de kustgebieden het meest kwetsbaar zijn.

Ballast Water Management Convention

Om de verspreiding van invasieve vissoorten via de scheepvaart te beperken, is in 2007 de 'Ballast Water Management Convention' van de International Maritime Organisation (IMO) van kracht geworden. Dit verdrag eist dat alle nieuwe schepen worden voorzien van een gecertificeerd ballastwaterbehandelingssysteem (BWMS). Het doel van de BWMS is ervoor te zorgen dat er met ballastwater geen levende organismen van de ene naar de andere locatie worden getransporteerd.

Hoe werkt een BWMS?

De werking van een BWMS bestaat veelal uit twee stappen. Eerst worden grotere organismen mechanisch uit het ballastwater gefilterd, waarna overblijvende organismen (vooral microalgen en bacteriën) worden gedood met behulp van UV-licht of chemicaliën. Voor certificering moet worden aangetoond dat het BWMS organismen effectief verwijdert en dat het ballastwater bij lozing niet meer giftig is. Voor de chemische desinfectie worden daarom instabiele chemicaliën gebruikt, die worden geneutraliseerd voor de lozing.


Ons aanbod voor uw BMWS

Compleet pakket van zoet, brak en zoutwatertesten

Wageningen Marine Research biedt producenten van ballastwaterbehandelingssystemen een compleet pakket van onderzoek en dossiervorming voor het testen en beoordelen van hun systemen. De beoordeling wordt gedaan in het kader van de certificering, volgens de richtlijnen van International Maritime Organization (IMO) en de richtlijnen 'Environmental Technology Verification (ETV)' van de United States Coast Guard (USCG).

Naast de gestandaardiseerde certificeringstesten kan Wageningen Marine Research ook helpen bij R&D-onderzoek van prototypen en het testen van systemen onder bijzondere omstandigheden, waarbij de karakteristieken van het testwater naar wens kunnen worden aangepast.

Onze diensten en werkwijze

Aanvraagdossiers (Basic Approval en Final Approval)

Wageningen Marine Research kan u begeleiden met het opstellen van de Basic Approval- en Final Approval-dossiers voor de IMO. Voor de USCG dossiers zijn wij lid van het Control Union Certification Independent Laboratory, dat de dossiervorming begeleidt. Wij kunnen hiervoor de land-based en WET-testen voor u uitvoeren.

Pilotsysteemtesten

Wageningen Marine Research kan op kleinere schaal R&D-testen van uw pilotsysteem voor u uitvoeren om te kijken hoe effectief het systeem werkt onder verschillende omstandigheden en hoe hierin eventueel verbeteringen kunnen worden aangebracht. Tijdens deze pilottesten kunnen ook de Basic Approval-testen uitgevoerd worden.

WET-testen

Voor ballastwatersystemen die een biocide gebruiken zijn onder de IMO G9-richtlijnen ook toxiciteitstesten noodzakelijk tijdens de pilot (Basic Approval) en voor de Type Approval (Final Approval). Wageningen Marine Research kan deze WET (Whole Effluent Toxicity)-testen en bijbehorende analyse van de DBPs (Desinfection ByProducts) voor u uitvoeren. Voor de US Coast Guard is het proces iets anders, maar worden de IMO-documenten geaccepteerd.

Testen op het land: Type Approval (IMO G8)

Voor de Type Approval van uw ballastwaterbehandelingssysteem kunnen wij met elk watertype de land-based-testen uitvoeren. Wij doen zelf geen shipboard-testen, maar hebben wel goede contacten met op dit vlak kundige bedrijven. Als onderdeel van het dossier kunnen we dit volledig voor u regelen.

Technologieontwikkeling

Naast het testen van systemen volgens vastgelegde IMO- en USCG-standaarden kunnen wij ook de grenzen van de werkzaamheid van een BWMS bepalen. Zo testen we systemen met een reeks aan waterkarakteristieken, zoals bijvoorbeeld Dissolved Organic Carbon (DOC) of zwevend stof, winterse omstandigheden of extreme planktondichtheden. Hoewel de huidige wetgeving het niet vereist, kan dit voor de producent en potentiële klanten waardevolle informatie opleveren.

Daarnaast kan onze testfaciliteit ook gebruikt worden voor het testen van de effectiviteit van filters en filtersystemen en kunnen vergelijkingstesten tussen twee type filters worden uitgevoerd.

Specificaties ballastwatertestfaciliteit

De testfaciliteit bestaat uit één voorraadtank van 700 kubieke meter. Daarnaast zijn er twee testtanks van ieder 250 kubieke meter. Op korte afstand is zoet, brak en zout water beschikbaar met gewoonlijk hoge organismedichtheden. Indien nodig kan Wageningen Marine Research het aantal organismen in het testwater aanvullen om aan de gestelde eisen te voldoen. Verder kan er direct in de leiding een mengsel van verschillende stoffen worden geïnjecteerd om te voldoen aan de geëiste hoeveelheden Dissolved Organic Carbon (DOC), Particulate Organic Carbon (POC), Total Suspended Solids (TSS), Mineral matter (MM) en Particulate Organic Matter (POM) in het testwater.

Expertise en ervaring

Sinds 2006 is een team van experts binnen Wageningen Marine Research betrokken bij de risicobeoordeling voor ballastwaterbehandelingssystemen die gebruikmaken van actieve ingrediënten volgens IMO-richtlijn G9. Inmiddels zijn er meerdere BWMS getest met verschillende bioanalyses.

Vanaf 2009 is het onderzoek naar BWMS uitgebreid met werkzaamheidtesten die volgens IMO-richtlijn G8 op laboratoriumschaal en op realistische schaal bij een testfaciliteit op het land worden uitgevoerd.

Ons team van experts op het gebied van ecologie, biologie en ecotoxicologie zorgt ervoor dat aan alle eisen van de IMO en/of USCG-richtlijnen wordt voldaan. Voor de vereiste chemische en bacteriologische analyses werkt het team nauw samen met gecertificeerde laboratoria.

Wageningen Marine Research is onderdeel van Control Union Certification Independent Laboratory (CUC-IL).

Stel uw vraag over de testfaciliteit voor uw BMWS aan onze expert: