Docent Ontwikkelteam: Klimaatverandering

Hoe sta jij met je leerlingen stil bij het onderwerp klimaatverandering? Kies je voor een natuurwetenschappelijke benadering, of een maatschappelijke, of heb je nog niets passends gevonden? Klimaatverandering is complex, vaak abstract en vakoverstijgend, en misschien wel het symptoom van een veel groter probleem. We raken aan het verdelingsvraagstuk; draagvlak en draagkracht. Technische oplossingen of gedragsverandering? Is onze economie toekomstbestendig?

In dit Docent Ontwikkelteam krijg je de kans om met collega docenten en experts in gesprek te gaan over de natuurwetenschappelijke kant en het maatschappelijke debat ten aanzien van klimaatverandering, de oorzaken, gevolgen en adaptatie.

Vervolgens ga je onderzoeken hoe je dit verhaal vertaalt naar concrete onderwerpen in de klas zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen. Denk aan onderwerpen als broeikaseffect, klimaatmodellen, klimatologische gevolgen voor landschappen en ecosystemen, urban heat islands, maar ook vliegtaks, vervuilende multinationals, energietransitie, klimaatadaptatie, de sustainable development goals, etc..

In dit Docent ontwikkelteam maken we gebruik van:

 • Klimaatexperts van de WUR;
 • De didactische handreiking voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling;
 • Systeemdenken

Programma

In de maandelijkse bijeenkomst starten we met een rondje uitwisselen; heb je iets uitgeprobeerd, hoe werkte dat uit, of wat zou je willen proberen en wat heb je daarvoor nodig? Hierbij zullen verschillen optreden; de één pakt veel grotere projecten aan dan een ander, maar voor ieder is er wat te leren/bij te schaven. Bij deze DOT hoort het volgen van tenminste één nascholing buiten de bijeenkomsten om; je bevindingen deel je vervolgens in het ‘rondje’ (16-16.30u).

Regelmatig komt een vakinhoudelijk spreker of didacticus vertellen, inspireren en vragen beantwoorden (16.30-17.30u). Na de soep en broodjes wordt dan nog anderhalf uur onder begeleiding van twee ervaren docenten (natuurkunde en aardrijkskunde) gewerkt aan eigen les-ideeën/materiaal. Afhankelijk van wat er tijdens het ‘rondje’ naar voren komt kunnen tijdelijke samenwerkingsgroepjes gevormd worden.
Tijdens de laatste sessie wordt het ‘rondje’ een uitgebreidere sessie om resultaten te presenteren en elkaar op je eigen manier te laten zien wat je tijdens dit DOT geleerd. Dit is een feestelijke afsluiting van het jaar samen met de deelnemers van de andere Docent Ontwikkelteams.

Lesmaterialen die ontwikkeld worden tijdens het DOT zijn vrij voor eigen gebruik op school en zullen bij voldoende kwaliteit via de website www.wur.nl/docenten worden gedeeld met andere docenten.

Voorlopige data en tijden

Je kunt je nog aanmelden. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn zal het DOT starten.

Startbijeenkomst maandag 28 september 16:00 - 20:00 uur
maandag 16 november 16:00 - 20:00 uur
maandag 21 december 16:00 - 20:00 uur
maandag 18 januari 16:00 - 20:00 uur
maandag 22 maart 16:00 - 20:00 uur
maandag 19 april 16:00 - 20:00 uur
maandag 17 mei 16:00 - 20:00 uur
Slotbijeenkomst maandag 14 juni 16:00 - 20:00 uur

Nascholingen

We stimuleren deelnemers ook deel te nemen aan tenminste 1 nascholing uit de Teacher Academy.

Deelnemers aan de leergemeenschap ontvangen 20% op nascholingen.

  Deelnemen aan een DOT

  Interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  Geef je les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk, dan kun je tegen inlevering van 14 vouchers deelnemen.

  Meer informatie over de vouchers

  Wij vragen de schoolleider om een overeenkomst te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd je recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk.