Bachelor-voor-master regel (Zachte knip)

Wageningen University biedt de mogelijkheid van een bachelor-voor-master regel (de zachte knip) aan studenten die door Corona-maatregelen niet goed kunnen doorstromen van de bachelor naar een Wageningse master.

Bachelor studenten die tussen maart en augustus studievertraging hebben opgelopen als gevolg van Corona-maatregelen in het onderwijs en die daarom hun bachelor niet voor 1 september kunnen afronden, kunnen zich - onder bepaalde voorwaarden - toch inschrijven voor een masteropleiding. Ze krijgen dan een dubbele inschrijving: ze schrijven zich in voor een masteropleiding aan Wageningen University (en betalen daar collegegeld), en blijven daarnaast ingeschreven als bachelor student aan de instelling waar ze hun bacheloropleiding volgen.

De dubbele inschrijving geldt tot uiterlijk 1 september 2021; is het bachelorsdiploma dan nog niet behaald, dan kan de student geen masteronderwijs meer volgen. Studiepunten voor eventueel behaalde vakken in de masteropleiding blijven staan.

Voor wie?

De volgende groepen studenten kunnen gebruik maken van deze regeling.

De volgende groepen studenten kunnen gebruik maken van deze regeling:

- Masterkandidaten in de laatste fase van hun bachelor aan Wageningen University;

- Masterkandidaten in de laatste fase bachelor van een Nederlandse hbo- of wo-instelling, of van een EER-instelling voor hoger onderwijs;

- Premasterstudenten die in het studiejaar 2019-2020 een premaster volg(d)en aan Wageningen University en die in september 2020 met hun masteropleiding willen starten.

De volgende voorwaarden gelden hierbij:

- De studievertraging is opgelopen in de periode maart-augustus 2020;

- De studievertraging is veroorzaakt door Corona-maatregelen;

- De studievertraging bedraagt maximaal 30 ECTS;

- De student stelt een studieplan op hoe hij/zij beide opleidingen succesvol kan combineren;

- De studieadviseur van de masteropleiding geeft goedkeuring aan het plan;

- Kandidaten die niet direct toelaatbaar zijn tot de master (bij een niet-aansluitende bachelor) hebben een voorwaardelijke toelating van de toelatingscommissie nodig.

Masterkandidaten met een net niet-afgeronde bachelor van een non-EER instelling voor hoger onderwijs wordt geadviseerd contact op te nemen met de opleiding over het eerstvolgende instroommoment.

Studenten zonder bachelorsdiploma die in september 2020 met een premaster aan Wageningen University hadden willen beginnen, wordt geadviseerd contact opnemen met de opleiding om te kijken wat er eventueel mogelijk is op individuele basis. Wellicht kunnen ze als bijvakstudent bepaalde Wageningse mastervakken in hun bachelor programma opnemen om zich zo inhoudelijk op hun masteropleiding voor te bereiden.

Voor studenten die in 2020-2021 op exchange zouden gaan, maar die als gevolg van de Corona-maatregelen nog verplichte vakken moeten doen in 2020-2021, biedt de zachte knip zoals hierboven omschreven geen oplossing. We zijn hierover nog in gesprek met de overheid. Meer informatie voor student die dit betreft volgt binnenkort.

Hoe meld ik me aan voor de Zachte knip

Studenten die nu als bachelor zijn ingeschreven in een WU-bachelor

Stap 1: Meld je via studielink aan voor de master 2020/2021 en regel je herinschrijving voor je bachelor voor het academisch jaar 2020/2021 via studielink. Mocht je bachelor geen onvoorwaardelijke toegang geven tot de master, dan wordt de toelatingsprocedure opgestart.

Stap 2: Om gebruik te kunnen maken van de zachte knip regeling, moet je je aanmelden bij de studieadviseur van je beoogde masteropleiding. Je stelt een studieplan op over hoe je beide opleidingen succesvol kan combineren. Gebruik hiervoor dit formulier en maak een afspraak met de studieadviseur.

Doe dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 15 juli 2020.

Als de studieadviseur het plan goedkeurt zal hij dat naar SSC sturen. SSC zal je dan naast je inschrijving voor de bachelor, ook inschrijven als 1e jaars masterstudent.

Studenten die nu als bachelor zijn ingeschreven aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling anders dan de WUR, of aan een EER-instelling voor hoger onderwijs

Stap 1: meld je via studielink aan voor de master 2020/2021, de toelatingsprocedure wordt opgestart. Let op! De aanmelddeadline is 1 juli 2020. Zodra je een (voorwaardelijke) toelating hebt, ga je naar stap 2.

Stap 2: Om gebruik te kunnen maken van de zachte knip regeling, moet je je aanmelden bij de studieadviseur van je beoogde masteropleiding. Je stelt een studieplan op over hoe je beide opleidingen succesvol kan combineren. Gebruik hiervoor dit formulier en maak zo snel mogelijk een afspraak met de studieadviseur, maar uiterlijk 15 juli.

Stap 3: Zodra je toestemming hebt om je in te schrijven als master student, regel dan zo snel mogelijk je betaling aan WU via studielink! We adviseren om je direct een machtiging af te geven* voor het innen van je collegegeld. Zodra SSC de toestemming van de studieadviseur ontvangt voor inschrijving als masterstudent, kunnen we dan in schrijven als master.

Stap 4: zodra je bericht krijgt dat je bent ingeschreven als master, kan je bij SSC@wur.nl een Bewijs Betaald Collegegeld* opvragen. Hiermee kan je het collegegeld aan je eigen instelling betalen, waar je heringeschreven moet worden als bachelor student, om je bachelor af te kunnen ronden   

* Dit geldt alleen voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen. 

Studenten die nu (2019/2020) als pre-master zijn ingeschreven in een WU-bachelor

Stap 1: Meld je via studielink aan voor de master 2020/2021. Regel de betaling van je collegegeld via studielink. Je wordt vrijgesteld van de betaling voor je pre mastervakken. 

Stap 2: Neem contact op met SSC over je herinschrijving als premaster student.

Stap 3: Om gebruik te kunnen maken van de zachte knip regeling, moet je je aanmelden bij de studieadviseur van je beoogde masteropleiding. Je stelt een studieplan op over hoe je beide opleidingen succesvol kan combineren. Gebruik hiervoor dit formulier en maak een afspraak met de studieadviseur.

Deadline: Voor alle 3 de stappen is de deadline 1 juli 2020.

Als de studieadviseur het plan goedkeurt zal hij dat naar SSC sturen. SSC zal je dan naast je herinschrijving voor de pre master, ook inschrijven als 1e jaars masterstudent.

FAQ's Zachte knip

Door stress als gevolg van Corona heb ik studievertraging opgelopen; kom ik nu in aanmerking voor een 'zachte knip'?

Nee, je moet nog steeds je bachelor afronden voor je met je master kunt starten. Alleen als je studievertraging is veroorzaakt doordat vakken of studieonderdelen wegens Corona-maatregelen zijn afgelast of uitgesteld, of als je vanwege technische problemen niet in staat was deel te nemen aan online onderwijs of online tentamens, kom je mogelijk in aanmerking voor een 'zachte knip'. We adviseren je contact op te nemen met een studentendecaan, net zoals bij studievertraging onder 'normale' omstandigheden.

Ik had problemen met online onderwijs, waardoor ik mijn vakken niet volgens planning kon afronden. Geldt dit als Corona-gerelateerde studievertraging?

Als jouw problemen met online onderwijs van technische aard zijn, kom je mogelijk in aanmerking voor een 'zachte knip'. Maar als jij persoonlijk problemen hebt met online onderwijs, word je geadviseerd contact op te nemen met een studentendecaan, net als wanneer je studievertraging zou hebben opgelopen onder 'normale' omstandigheden.

Ik kon mijn bachelorthesis niet op tijd afronden, omdat ik niet het labwerk of het onderzoek kon doen dat voor mijn thesis nodig was. Kan ik nu toch met mijn master beginnen?

Er zijn heel verschillende redenen waarom een student zijn/haar bachelorthesis niet kon afronden en zo studievertraging heeft opgelopen. Soms kan een literatuuronderzoek of desk research een goed alternatief bieden voor bijvoorbeeld labwerk. Of dat ook voor jou een geschikte optie is kan alleen individueel worden bepaald. Als je goede redenen hebt om geen gebruik te maken van alternatieve mogelijkheden om je bachelorthesis af te ronden, adviseren we je een aanvraag te doen voor een 'zachte knip' en jouw situatie te beschrijven.