Netwerk Land en Water (NLW)

Netwerk Land & Water organiseert studiebijeenkomsten en excursies en het stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Netwerk Land & Water is een netwerk dat sinds 1951 opereert als een vereniging, inmiddels met ruim 300 leden. De meeste van hen hebben een opleiding aan Wageningen Universiteit gevolgd binnen de Omgevingswetenschappen. Een groot deel van onze leden is werkzaam bij adviesbureaus, waterschappen, andere overheden of kennisinstellingen als hydroloog, planoloog, landschapsarchitect, als (beleids)adviseur grondzaken, of als (beleids) adviseur natuurbeheer.