Over Wageningen Food Safety Research

Wageningen Food Safety Research is een samenvoeging van het RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het nieuwe instituut valt onder Wageningen University & Research en is op 1 juni 2019 van start gegaan.


Voor meer informatie over de achtergronden van de fusie verwijzen wij u naar de Kamerbrief ‘Fusie Laboratoria’ van 7 juni 2018.

Missie Wageningen Food Safety Research

Wageningen Food Safety Research draagt bij aan veilig en betrouwbaar voedsel en diervoeders door hoogwaardig en onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Dit doet zij door middel van analyses, methode-ontwikkeling, forensisch en wetenschappelijk onderzoek en risico-analyse en beoordelingen. Verder geeft ze gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid.

Opdrachtgever

De belangrijkste opdrachtgever van Wageningen Food Safety Research is de overheid en met name de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van LNV en VWS.