Publications

Scheppen van ruimte : systeeminnovaties voor duurzame voedselproductie, jaarverslag 2004

Neeteson, J.J.; Koops, A.J.; Ketelaars, J.J.M.H.; Vosman, B.; Sijtsma, L.; Wolfert, J.; Kampers, F.W.H.

Summary

Ruimte wordt in toenemende mate een schaars goed. Zowel nationaal als mondiaal is er sprake van een gevecht om deze schaarse ruimte. Er zijn claims vanuit diverse hoeken waaronder landbouw, natuur en recreatie, energieproductie, stedelijke ontwikkeling en waterberging. Duurzame voedselproductie kan niet los gezien worden van duurzaam ruimtegebruik. Het programma Scheppen van Ruimte wil aan dit proces een bijdrage leveren. Het bestrijkt bewust een breed terrein van onderzoek vanuit de gedachte dat er geen unieke oplossing bestaat, maar dat de toekomst veelvormig zal zijn. Systeeminnovaties zijn daarom nodig om het ruimteconflict tussen de verschillende functies te verzachten. De voedselproductie-functie moet ruimte scheppen voor andere functies