Publications

Onderzoeksvisie plantenveredeling voor biobased productieketens : plant breeding explores the biodiversity to uncover the building blocks for shaping a biobased society'

Koops, A.J.; Trindade, L.M.

Summary

De uitdaging van deze studie is het identificeren van kansrijke biobased ketens en mogelijke optimalisatiebehoeften vanuit die keten terug te vertalen naar noodzakelijk ontwikkelroutes die door plantenveredeling moeten worden ingezet. Criteria voor kansrijke biobased ketens zijn de mate waarin: 1) deze bijdraagt aan de CO2 mitigatie doelstelling van de Nederlandse en Europese overheid; 2) deze kansen biedt voor nieuwe bedrijvigheid van Nederlandse bedrijven; 3) Nederlandse bedrijven regie kunnen krijgen over deze keten. De mogelijkheden en haalbaarheid van verschillende productieketens worden nader uitgewerkt.