Publications

Bruikbaarheid van non-destructieve detectietechnologieën voor routinematige inspecties

Kogel, W.J. de; Helsper, J.P.F.G.; Jalink, H.; Jansen, R.M.C.; Wiegers, G.L.; Deventer, P. van

Summary

Routinematige inspecties binnen het fytosanitaire domein vinden doorgaans plaats door middel van steekproefsgewijze visuele inspecties van de producten. Hierbij wordt gelet op de symptomen en/of aanwezigheid van schadelijke organismen. De vraag is, of er geen sneller, goedkoop èn betrouwbaar alternatief is. De onderzochte technologieën zijn onderverdeeld in: detectie van beeld; detectie van geur; detectie van geluid. Een tweede fase heeft het doel gehad de potentie, haalbaarheid en beperkingen van een deze detectietechnieken voor routinematige inspecties in beeld te brengen, ondersteund door experimentele gegevens en hands-on ervaringen.