Onderwijsloket Wageningen University Studentprojecten

Voorbeelden studentprojecten

Studenten van Wageningen University & Research kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het oplossen van uw vraagstuk. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld toekomstvisies, nemen interviews af, organiseren workshops, geven presentaties, ontwerpen rekenmodellen en schrijven haalbaarheidsstudies.

De opdrachten die studenten kunnen oplossen zijn verschillend van aard. Dit is afhankelijk van het vak waarbinnen studenten aan de opdracht werken. Zo kan het gaan om een (relatief) kort literatuuronderzoek, een multidisciplinaire adviesopdracht, een uitgebreid onderzoek (literatuur en dataverzameling) of een kort praktijkonderzoek.

Het is fijn om te weten dat er echt wat gebeurt met je resultaten!
Studenten Wageningen University & Research

Om een indruk te krijgen van mogelijke opdrachten zijn hieronder voorbeelden van verschillende studentprojecten weergegeven. De opdrachten zijn onderverdeeld in 10 labels, waarbinnen opdrachten mogelijk zijn.

Een eerste indruk:

Duurzaam voedselsysteem

Voorbeelden studentopdrachten:

 • Het ontwikkelen van scenario's voor kringlooplangbouw in de regio Food Valley
  De Food Valley, een agrarische regio midden in Nederland, heeft de ambitie om door middel van circulaire innovaties een toonaangevend voorbeeld te worden van duurzame voedselproductie. Het blijft onzeker hoe deze toekomstige circulaire voedselsystemen eruit moeten zien. Studenten werd gevraagd om verschillende scenario's te ontwikkelen door gebruik te maken van een multi-stakeholder participatieve benadering. Als toekomstvisie stelde het team studenten een 'multi-scale circulaire' scenario voor, waarin zowel productiegerichte gebieden als gedecentrailiseerde agro-ecologische systemen naast elkaar bestaan in dezelfde regio.

  Opdrachtgever: Living Lab Regio Foodvalley Circulair
  Periode: November - December 2019

Voeding en gezondheid

Komt snel.

Plant

Komt snel.

Dier

Komt snel.

Aquacultuur en visserij

Komt snel.

Natuur & Landschap

Komt snel.

Agro-technologie & Robotica

Komt snel.

Circulaire kleding en textiel

Voorbeelden studentopdrachten:

 • Lokaal linnengoed
  De haalbaarheid van lokaal linnen werd in dit project onderzocht door de economische en ecologische omstandigheden voor lokaal geteeld vlas te onderzoeken. Deze opdracht sluit aan bij 'The Linen Project', een langlopend multidisciplinair onderzoeksproject binnen het nieuwe curriculum van ArtEZ MA Fashion Design dat startte in september 2018. Het studententeam gaf advies over hoe duurzame landbouwpraktijken van vezelvlaspoductie kunnen worden geĆÆntroduceerd in de regio Gelderland. Dit advies omvatte het in kaart brengen van geschikte gebieden voor vlasteelt en een keuze voor geschikte vezelvlasrassen.

  Opdrachtgever
  : ArtEZ University of the Arts
  Periode: Januari - Maart 2019
  • Bring Hop into fashion: Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van hoprestjes om textielrestjes te produceren
   Momenteel worden hopstengels beschouwd als een bijproduct na het oogsten van de bloemen voor bierproductie. Modeontwerpster Eduarda de Azevedo Bastian vraagt zich af of deze restjes op een andere manier kunnen worden gebruikt. Het studententeam kreeg de opdracht om de haalbaarheid te onderzoeken van het gebruik van hopstengels voor de productie van vezels voor de textielindustrie. Als eindproduct bedacht het team een theoretisch protocol om de hopstengelvezels op een milieuvriendelijke manier te verzachten zonder de vezels te beschadigen of te verzwakken.

   Opdrachtgever: Centre of Expertise Future Makers, Eduarda de Azevedo Bastian
   Periode: Maart - Mei 2020

  Klimaat & Energietransitie

  Voorbeelden studentopdrachten:

  • Het in kaart brengen van concepten voor meerdere zonneparken in Wageningen
   In Wageningen blijft de grote vraag: Hoe kunnen zonnevelden gecombineerd worden met verbetering van landschap en biodiversiteit, en/of andere functies zoals landbouw? Het studententeam kreeg de opdracht om concepten voor multifunctionele en natuurinclusieve zonneparken te onderzoeken en de financiƫle pakketten in kaart te brengen. Als eindproduct heeft het team verschillende opstellingen voorgesteld voor meerdere zonneparken in Wagenignen. Daarnaast heeft het team de gemeente geadviseerd om aanvullende ecologische eisen te stellen aan het plan van zonneparken. De bevindingen van het ACT-onderzoek zijn verwerkt in de Visie Landelijk Gebied Wageningen - Visie Buitengebied.

   Voor meer informatie, klik hier voor het nieuwsartikel.

   Opdrachtgever: Gemeente Wageningen
   Periode: Januari - Maart 2020

  Circulaire economie

  Komt snel.