Methodiek borging voedselveiligheid

(BO-43-002.02) - Dit thema behelst te bereiken dat burgers vertrouwen hebben in het voedsel dat dagelijks wordt aangeboden. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer de veiligheid van dit voedsel is gewaarborgd, de productie voldoende transparant is, en de productinformatie voldoende adequaat. Daarnaast is het van belang dat dit voedsel verantwoord is geproduceerd doorheen de keten met respect voor mens, dier en milieu. Verspilling van voedsel dient hierbij significant af te nemen.