Diergezondheid en effect veehouderij op volksgezondheid

(BO-43-013.04) - De maatschappelijke druk om de veehouderij te verduurzamen blijft groot. Centraal staat de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij mede gericht op dierenwelzijn en diergezondheid en het beperken van de gevolgen voor de volksgezondheid en de omgeving, de verbetering van het welzijn en de gezondheid van gezelschapsdieren.

In dit thema wordt specifiek aandacht besteed aan preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten, met name zo├Ânosen en opkomende dierziekten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe te voorkomen dat burgers ziek worden vanwege de Nederlandse veehouderij.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Diergezondheid (BO-20-009)".

Projecten 2020