Online magazines

Magazines

Wageningen University & Research maakt jaarlijks verschillende online magazines met achtergrondverhalen en interviews over onderzoek dat is uitgevoerd met financiering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kringlooplandbouw

In dit nieuwe digitale ‘handboek’ over kringlooplandbouw worden boeren die een overstap naar kringlooplandbouw overwegen geïnformeerd over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van agrarische ondernemers.

In dit nieuwe digitale ‘handboek’ over kringlooplandbouw worden boeren die een overstap naar kringlooplandbouw overwegen geïnformeerd over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van agrarische ondernemers.


WOT Magazine

Lees in WOT Magazine verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die WUR uitvoert voor het ministerie van LNV, het ministerie van VWS en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Lees in WOT Magazine verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die WUR uitvoert voor het ministerie van LNV, het ministerie van VWS en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Climate Solutions magazine

Lees in Climate Solutions 13 mooie verhalen over de bijdrage van WUR aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst

Lees in Climate Solutions 13 mooie verhalen over de bijdrage van WUR aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst.


KennisBasis magazine

Lees nu in het KennisBasis magazine highlights uit het kennisbasisonderzoek 2015-2018

Lees nu in het KennisBasis magazine highlights uit het kennisbasisonderzoek 2015-2018.KennisOnline magazine 2020

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.KennisOnline magazine 2019

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2019 uitvoert dankzij het LNV

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2019 uitvoert dankzij het LNV.


Resilience magazine

Still Resilience.png

Lees in Resilience magazine 20 verhalen over Wagenings onderzoek naar veerkracht.

Logo LNV