Historie - Hoe het begon

In de maand oktober is het 10 jaar geleden dat Wetenschapsknooppunt het Food valley Scholennetwerk van start gingen. Hoe het allemaal begon lees je op deze pagina.

Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Kinderen en (wetenschappelijk) onderzoekers hebben meer gemeen dan je denkt. Beiden zijn nieuwsgierig en kunnen die nieuwsgierigheid gebruiken om op een creatieve en eigen manier de wereld om zich heen te ontdekken en zich erover te verwonderen. Wat is er mooier dan deze twee doelgroepen met elkaar verbinden om daarmee de onderzoekende houding bij kinderen meer te stimuleren en uit te dagen!

Om deze reden lanceerde toenmalige Rector magnificus Martin Kropff op 6 oktober 2010 het Wetenschapsknooppunt, tijdens de allereerste kinderuniversiteit. Initiatiefnemers waren niet alleen de universiteit, maar ook Kenniscentrum Wetenschap & Techniek en de Christelijke Hogeschool Ede. Het doel wat toen is bepaald, het stimuleren van Wetenschap en Techniek onderwijs voor jonge kinderen in het basisonderwijs, is nog steeds leidend in al onze activiteiten. Na 10 jaar staat de kinderuniversiteit, waar het allemaal mee begon, nog ieder jaar op onze agenda. En zo ook in tijdens deze bijzondere jubileumweek!

Meer over Wetenschapsknooppunt

Food Valley Scholennetwerk

Op 4 oktober 2010 werden de eerste convenanten van het Food Valley Scholennetwerk getekend. Vanaf het allereerste begin waren daar de huidige 10 vo-scholen bij samen met Wageningen University en Van Hall Larenstein, toen ook nog gehuisvest op de campus. In de jaren daarna volgden Aeres Hogeschool Wageningen en Christelijke Hogeschool Ede. De gezamenlijke missie: Onderwijsuitdagingen en -kansen in de onderwijskolom binnen de Food Valley regio gezamenlijk aanpakken en valoriseren.

In december 2010 levert het Food Valley Scholennetwerk een ambitieus manifest op: Toponderwijs voor een Topregio. Dit zal allemaal gerealiseerd worden door in te zetten op o.a. deskundigheidsbevordering van docenten, leerling projecten rondom profielwerkstukken en LOB, vergroten van instroom studenten, AIO’s, Postdocs in de docentenopleidingen, stimuleren van excellente leerlingen en bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven. Wanneer we na tien jaar achterom kijken hebben we heel wat inzet op deze thema’s geleverd. Ingewijden kunnen onze Teacher Academy, DOT’s, JCT’s, Campusbezoeken, PWS-ondersteuning, HAVO-PWS-prijs, Career Day en sinds kort onze participatie in Regionale Aanpak Lerarentekort moeiteloos herkennen in deze ambities.

Van 8 tot en met 16 oktober viert het Food Valley Scholennetwerk dat we ons al 10 jaar op rij hebben ingezet om elkaar, docenten en leerlingen, in onze regio te ondersteunen, uit te dagen en te inspireren!

Meer over het Food Valley Scholennetwerk