Werkwijze Wetenschapswinkel

Hoe dient u een onderzoeksvraag in bij de Wetenschapswinkel?

U dient een onderzoeksvraag in door het antwoordformulier in te vullen. De Wetenschapswinkel beoordeelt of uw aanvraag geschikt is voor onderzoek en past binnen de werkterreinen van Wageningen University & Research: voeding en gezondheid, duurzame agrosystemen en watermanagement, een leefbare groene ruimte en maatschappelijke veranderingsprocessen.

Wat gebeurt er nadat u een onderzoeksvraag heeft ingediend?

Stap 1 - Oriënterend gesprek

Tijdens een eerste oriënterend gesprek bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor uw aanvraag binnen Wageningen University & Research. We komen graag naar u toe.

Stap 2 – Deskundigen

De Wetenschapswinkel zoekt binnen Wageningen University & Research naar deskundigen die het onderzoek uitvoeren of begeleiden. De Wetenschapswinkel stelt een begeleidingscommissie samen waarin ook een of meer vertegenwoordigers uit uw organisatie zitten. Daarnaast betrekt de Wetenschapswinkel vaak ook andere organisaties bij het onderzoek. Zo ontstaat een breed draagvlak.

Stap 3 – Onderzoeksvoorstel

De Wetenschapswinkel maakt van uw aanvraag een concreet onderzoeksvoorstel. Hierin staat hoe de onderzoekers het onderzoek gaan uitvoeren.

Stap 4 – Onderzoek

Na de start van het onderzoek, blijft uw organisatie nauw betrokken bij de voortgang, onder andere via de begeleidingscommissie. De commissie bespreekt regelmatig de voortgang en resultaten van het onderzoek. Tijdens het onderzoek blijft de Wetenschapswinkel verantwoordelijk voor de coördinatie. De Wetenschapswinkel zorgt ervoor dat de samenwerking tussen uw organisatie en de onderzoekers goed verloopt. Daarnaast denkt de Wetenschapswinkel alvast samen met u na over het eindproduct van het onderzoek: bijvoorbeeld een rapport, een discussiebijeenkomst, een presentatie etc.

Stap 5 – Afronding onderzoek

Als het onderzoek is afgerond, geeft de Wetenschapswinkel een rapport uit, of een andere publicatie. De Wetenschapswinkel ondersteunt ook bij vervolgstappen, zoals het opstellen van een persbericht, de opzet van een symposium en het toepassen van onderzoeksaanbevelingen.