Effecten schema's

De effecten van klimaatverandering op abiotische en biotische processen zijn samengevat in schema’s voor enkele natuurtypen. De schema’s zijn gebaseerd op literatuurbronnen.

Klik op de kleine schema's hieronder voor een vergrote weergave (deze worden in een nieuw venster geopend).

Schema effecten klimaatverandering voor het natuurtype moerassen
Schema effecten klimaatverandering voor het natuurtype moerassen
Schema effecten klimaatverandering  voor het natuurtype voedselarme venen  en vochtige heiden
Schema effecten klimaatverandering voor het natuurtype voedselarme venen en vochtige heiden
Schema effecten klimaatverandering  voor het natuurtype droge heiden
Schema effecten klimaatverandering voor het natuurtype droge heiden