Responsgroepen tabellen

De tabellen tonen het overzicht van de klimaatresponsgroepen voor de doelsoorten van natuurtypen. Hierin hebben we wel rekening gehouden met het feit dat er meerdere bronnen uitspraken doen over de klimaatrespons van soorten, dit in tegenstelling tot de figuur met het overzicht.

Tabellen responsgroepen per natuurtype

Ten behoeve van de klimaatresponsdatabase is een volgorde afgesproken van de betrouwbaarheid van de bronnen. In de tabellen is rekening gehouden met die volgorde en is de meest betrouwbare bron aangehouden De tabellen voor Moerassen (N05), Voedselarme venen en natte heide (N06) en Droge heide (N07) worden getoond. Voorbeeld van deel van de tabel voor Voedselarme Venen en Natte Heide:

Voorbeeld van deel van de tabel voor Voedselarme Venen en Natte Heide